Behandlingar och insatser för en person med depression

Har man fått diagnosen depression finns det lite olika vägar att gå. Är det en lättare depression kan man klara sig utan någon behandling alls. Det kan då räcka med att man verkligen tar hand om sig själv, kommer ut i skogen, motionerar och jobbar på att hitta positiva saker i livet.

Är den lite djupare kan man vara i behov av professionellt stöd. Beroende på vad man behöver finns det olika typer av psykologiskt stöd att få. Samtal med terapuet, psykolog och liknande kan hjälpa till och reda ut tankar och ångest.

Ett nästa steg kan vara KBT-terapi, gruppterapi och liknande saker. Här kan man som patient ofta vara med och påverka och styra lite för att allt ska kännas bra och bekvämt. Alla kan inte tänka sig exempelvis gruppterapi och då kommer det inte ge den tänkta effekten.

Skulle det inte räcka finns olika mediciner som kan hjälpa till att dämpa ångest och lyfta upp humöret. Det är något som i så fall ställs in i samråd med läkare, och det finns inte en universalmedicin som fungerar för alla utan det kan ta lång tid att både hitta rätt typ av medicin samt ställa in rätt dosering. Depression är en sjukdom som tar tid att bli frisk från!