Vad beror depression på?

Depression kan komma av en traumatisk händelse, brist på magnesium eller ingen tydlig orsak alls. Oftast kommer depression under en lång tid och har man en gång haft sjukdomen finns en ökad risk för att drabbas igen.

En människa som drabbas av depression har ofta svårt med aptiten och kan gå ner mycket i vikt. Livet kan kännas meningslöst och man är likgiltig inför allt som händer. Humöret är nedstämt och det kan vara svårt att koncentrera sig eller komma ihåg saker.

Ungefär var fjärde svensk kommer någon gång under sin livstid gå in i en så svår depression att man behöver söka hjälp och få behandling för den. Därför är det viktigt att man söker hjälp när det börjar att vara jobbigt.

Oavsett om depressionen kommit helt utan någon grund eller om familjen gått igenom stora trauman som dödsfall och liknande är det viktigt att inte känna skam utan våga prata om det och söka professionell hjälp. Genom att sätta in tidiga insatser finns möjlighet att bromsa en depression i tid och den behöver inte gå djupare än vad som redan har skett.